AUKŠTA PASLAUGŲ KOKYBĖ JŪSŲ PRIORITETAS?

MUMS PAKELIUI
 

DOKUMENTAI ĮSTAIGŲ ASP LICENCIJAI

Asmens sveikatos priežiūros (ASP) bei Papildomos ir alternatyviosios sveikatos priežiūros (PASP) paslaugas Lietuvoje galima teikti tik gavus licenciją numatytai vykdyti sveikatos priežiūros veiklai. Įstaigai išduodama licencija  ASP ar PASP veiklai, kurioje nurodomos licencijuojamos sveikatos priežiūros paslaugos, kurias nustatyta tvarka įgijo teisę teikti. Šias paslaugas Asmens sveikatos priežiūros įstaiga ar Papildomos ir alternatyvios sveikatos priežiūros įstaiga turi teisę teikti tik konkrečiais licencijoje sveikatos priežiūros veiklai nurodytais adresais, išskyrus teisės aktuose numatytus atvejus.

Licencijas sveikatos priežiūros veiklai išduoda Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie LR Sveikatos apsaugos ministerijos (VASPVT). Teisės aktai numato sąrašą dokumentų, reikalingų parengti teikiant paraišką licenciją išduodančiai institucijai.

Esame pasirengę teikti profesionalią pagalbą parengiant dokumentus Asmens sveikatos priežiūros veiklos licencijai  bei Papildomos ar alternatyviosios sveikatos priežiūros ( PASP ) veiklos licencijai gauti, o taip pat dokumentus licencijai patikslinti, licencijai ar jos daliai sustabdyti.  

MB Kantanta rengia Vidaus tvarkos taisykles, Asmens apsaugos priemonių rezervo sąrašus, PASP protokolus, kitus su prašymu išduoti ar papildyti licenciją VASPVT teikiamus būtinus dokumentus. 

PASP Endobiogenikos ar Akupunktūros specialistų ir įstaigų veiklai būtinų dokumentų rengime turime patirties daugiau nei kitos analogiškas paslaugas teikiančios įstaigos.  

 Paslaugas teikiame ir nuotoliniu būdu.