AUKŠTA PASLAUGŲ KOKYBĖ JŪSŲ PRIORITETAS?

MUMS PAKELIUI
 

PASIRENGIMAS AKREDITAVIMUI

Asmens sveikatos priežiūros įstaiga, turinti asmens sveikatos priežiūros licenciją, suteikiančią teisę teikti atitinkamą paslaugą, ir ne mažesnę kaip trejų metų šios paslaugos teikimo patirtį, turi teisę kreiptis į akredituojančią instituciją dėl akredituojamos paslaugos.

Akreditavimo tikslas yra nustatyti Įstaigos teikiamos atitinkamos paslaugos atitiktį Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus patvirtintiems Nacionaliniams akreditavimo standartams (toliau – Akreditavimo standartai) atitinkamai paslaugai.

Šiuo metu patvirtintas Nacionalinis akreditavimo standartas Šeimos medicinos paslaugai ir galimas sveikatos priežiūros įstaigų akreditavimas šiai paslaugai.

Jei Jūsų atstovaujama įstaiga siekia atitikti aukščiausią šalyje patvirtintus sveikatos priežiūros paslaugų kokybės standartus– MB KANTANTA specialistai  įvertins Jūsų įstaigos pasirengimą akredituotis Šeimos medicinos paslaugai, teiks visapusiškas konsultacijas Jūsų darbuotojams akreditavimo proceso eigoje.  Atliekame Šeimos medicinos paslaugų atitikties standartui medicininį auditą pirmą kartą siekiant akreditacijos ar siekiant pasirengti pakartotiniam akreditavimui. Parengiamas akreditavimui būtinas dokumentas- Asmens sveikatos priežiūros veiklos atitikties Akreditavimo standartams įsivertinimo duomenys.