AUKŠTA PASLAUGŲ KOKYBĖ JŪSŲ PRIORITETAS?

MUMS PAKELIUI
 

MEDICININIS AUDITAS

Lietuvos Respublikos teisės aktais yra nustatyti minimalūs asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės reikalavimai, vienas iš jų-  asmens sveikatos priežiūros įstaigos privalo organizuoti vidaus medicininio audito veiklą – asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybei vertinti ir gerinti.

Jei Jūsų atstovaujamoje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje dirba iki 50 asmens sveikatos priežiūros specialistų ir neturite savo kolektyve vidaus medicinos audito specialisto – vidaus medicininio audito paslaugas Jums siūlo MB Kantanta medicinos auditorių komanda.

MB Kantanta subūrė kvalifikuotų medicinos auditorių kolektyvą, turintį visuomenės sveikatos bei teisinį išsilavinimą bei ilgamečio darbo sveikatos priežiūros įstaigose patirties.  

Medicininio audito metu, atsižvelgdami į audituojamos įstaigos vadovo nustatytus audito tikslus, įvertinsime audituojamos srities rizikos veiksnius ir remdamiesi medicininio audito metu surinktais įrodymais, pateiksime išvadas bei rekomendacijas paslaugų kokybei gerinti bei asmens sveikatos priežiūros veiklai tobulinti. 

Dokumentinis atitikties auditas gali būti atliekamas ir nuotoliniu būdu.