AUKŠTA PASLAUGŲ KOKYBĖ JŪSŲ PRIORITETAS?

MUMS PAKELIUI
 

TEISINĖS KONSULTACIJOS

Sveikatos priežiūros įstaigos bei socialinės globos paslaugas teikiančios įstaigos savo veikloje dažnai susiduria su situacijomis, kuriose reikalinga kvalifikuota teisinė pagalba tiek įvertinant higienos normų ir kitų teisės aktų reikalavimų taikymo apimtis Jūsų įstaigai, tiek rengiant infekcijų kontrolės procedūrų aprašus, vidaus tvarkos taisykles ar kitus vidaus dokumentus, aprašančius asmens sveikatos priežiūros įstaigoje vykstančius klinikinius ar organizacinius procesus.

Teikiame teisines konsultacijas sveikatos priežiūros įstaigoms bei socialinės globos paslaugas teikiančioms įstaigoms, rengiame vidaus tvarkas, pritaikome galiojančius įstaigų dokumentus prie naujų teisės aktų reikalavimų, rengiame dokumentų pakeitimus, papildymus. Konsultuojame patalpų atitikimo higienos normų ir sveikatos priežiūros veiklai keliamų bendrųjų ir specialiųjų reikalavimų klausimais. 

Dirbame ir nuotoliniu būdu.